Polski

English

Română

Deutsch

Lietuvos

Norsk

Magyar

български

Latvijas

Македонски

Language

Det finnes en rekke særnorske regler som du som kjører kabotasje eller kombinert transport i Norge må være klar over. I tillegg kan både veier og føreforhold skille seg veldig fra det du er vant med hjemmefra.

 Gjennom Mamma presenterer ønsker vi å fortelle deg og alle andre utenlandske sjåfører at så lenge dere kjenner til og følger særnorske bestemmelser og tar hensyn til norske kjøreforhold er dere hjertelig velkommen langs norske veier. Og som dere alle vet, det er lurt å høre på mamma.

Om kampanjen

Mamma presenterer er et initiativ for å øke kunnskapen om særnorske regler og kjøreforhold blant utenlandske yrkessjåfører og deres arbeidsgivere. Bak initiativet står et samlet norsk arbeidsliv.